Dan Popa: Cum se înfiinţează o nouă bancă în România. Noutăţi de prin 1870. - Bloguri economice

vineri, 25 septembrie 2009

Dan Popa: Cum se înfiinţează o nouă bancă în România. Noutăţi de prin 1870.

Către On.Public românu,
….punemu în vederea On.publicu românu unu anunciu de mare importanţă,de interesu vitalu pentru întreaga românimea,anunciulu de “Deschiderea subscripţiunei de acţiuni la Institutu de creditu şi economii “Albina”.
….Aici este ocaziunea de a ne scăpa din ghearele străinilor….Români din toate părţile alergaţi cu toţii,cu toate puterile voastre şi subscrieţi acţiuni la “Albina”căci aceasta este salvarea poporului nostru de jafurile streinilor şi cumcă va prospera şi va înflori,garanţia ne este solidaritatea intreprinderii,zelul,perseverenţa şi caracterul prea stimabililor fondatori
”.

Apelul a fost mai intai semnat de cei care urmau sa devina membri fondatori: “Iacob Bologa- consilier de curte în pensiune, Timotei Cipariu- prea cunoscut literat, Paul Dunca- consilier gubernial în pensiune, Alexandru şi Antoniu Mocionyi- membri ai unei cunoscute familii de români macedoneni stabiliţi la Budapesta, David, baron Urs de Margine- colonel în pensiune
Cu obţinerea autorizaţiei de funcţionare au fost însărcinaţi fraţii Mocionyi, care erau un fel de moguli ai vremii. Ulterior, unul dintre ei (Alex) a si fost numit director al noii banci.
La de 20 septembrie 1870, un om cheie al viitoarei banci- Visarion Roman- pleaca la Budapesta pentru a discuta amănuntele înfiinţării băncii. Timp de cinci luni, Roman studiază modul de organizare şi funcţionare al unor prestigioase bănci vieneze (exp.”Oesterreichische Sparkassa”) şi pune bazele primelor legături ale viitoarei bănci româneşti cu lumea financiară de acolo.
La începutul lunii aprilie, află intamplator ca in Statut au aparut din senin 17 modificari, majoritatea referindu`se la capitalul societăţii: era respinsă subscrierea la începutul activităţii numai a unei părţi din acţiuni, impunându-se subscrierea lor în întregime(3.000 acţiuni). Asta însemna un capital de 300.000 de florini, sumă enorma pentru societăţile organizate pe principiul unei cooperative de credit.
La 14 iunie 1871,după discuţii îndelungate între Alex.Mocionyi şi referentul ministerului de comerţ, este obţinută in sfarsit autorizaţia, care pleaca urgent la Sibiu, unde comitetul fondator o astepta.
A doua zi membrii acestuia se întruneau într-o sedinţă ce avea menirea să stabilească regulamentul provizoriu pentru lucrările comitetului. Obiectivul comitetului fondator era strângerea de subscrieri pentru acţiunile băncii. Capitalul social subscris era de 300.000 florini,conform modificărilor cerute în mod expres de către guvern, divizat în 3.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 100 florini fiecare. Se mai cerea depunerea la subscriere a unei sume de 10 florini,pentru fiecare acţiune, restul vărsându-se în rate stabilite de fondatori; la a doua rată se încasa 1 florin pentru acoperirea spezelor.
Preşedinte al băncii a fost ales Alexandru Mocionyi, iar director Visarion Roman. Acesta din urmă, împreuna cu Iacob Bologa pleacă iar la Budapesta şi Viena, pentru a asigura subscrierea capitalului, intrând în legătură cu o serie de bănci mari.
Presa naţională prin cele mai reprezentative “diare”,”Gazeta Transilvaniei” din Braşov şi “Albina”din Budapesta, au fost primele care au salutat înfiinţarea primului institut de credit românesc. În numărul 93 al “Gazetei Transilvaniei”din 1871, se scrie:“Dumnezeu ne-a ajutat prin străduinţa bărbaţilor devotaţi prosperării naţionale de avem şi noi un institut naţional de credit şi economii”. Statutul incepea cu scopul bancii nou infiintate. ”A procura poporului ţăran mijloacele băneşti necesare economiei sale, a deştepta într-ânsul spiritul de economie,a ridica creditul real în ţară şi ăstmod prin operaţiile sale a promova interesele economiei sale
Subscrierea se încheie la 30 noiembrie 1871,totalul acţiunilor subscrise fiind de 3000.

Citeşte restul postării şi comentează pe blogul lui Dan Popa

  © Blogger template 'Minimalist B' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP