Dan Popa: Familia Ionescu şi ţeapa bancară-imobiliară - Bloguri economice

joi, 12 noiembrie 2009

Dan Popa: Familia Ionescu şi ţeapa bancară-imobiliară

Familia Ionescu a luat un credit de la o banca azi repaosata intru Domnul. Tare s`a mai bucurat domnul Ionescu, afland ca banca la care era dator vandut, a falimentat. Creditul era luat pe o firma la care membrii familiei Ionescu erau asociati. Firma au inchis`o in urmatorul an de la decesul bancii, au facut o alta mai trainica si mai frumoasa si toate pareau a merge foarte bine. Pana nu demult, cand s`au trezit dati in judecata de un cabinet de executori judecatoresti, sa dea inapoi cei 50.000.000 de euro luati. « Cine, nooooooi ? » s`au intrebat revoltati Ionestii. Cui sa`i dea, din moment ce banca nu mai exista? Cum sa returnezi unei fantome, banii ? Au ajuns la Tribunal si au castigat. In acest caz, fraierii sunt nu cine au luat banii, ci aia care i`au dat. Iata un fragment revelator…

« DOMNULE PRESEDINTE

Subsemnatii Ionescu…. si Ionescu…., domiciliati in Bucuresti, strada … nr. bl. , parter, ap. 53, , reprezentati de Cabinet de avocatura “….”, cu sediul in Bucuresti sectorul 1,

in contradictoriu cu intimata Societatea Bancara Renasterea Creditului Romanesc S.A. CREDIT BANK, cu sediul in Bucuresti, strada Jean Louis Calderon nr. 70, sector 2, reprezentata legal prin lichidator judiciar S.C. …S.A.

formulam prezenta:

CONTESTATIE LA EXECUTARE

si solicitam ca prin sentinta ce se va pronunta sa dispuneti:

- anularea formelor de executare silita imobiliara pornita de intimata in dosarul de executare nr. 188/2002, dosar aflat pe rolul Biroului executorului judecatoresc “….” cu sediul in Bucuresti, strada …;
- suspendarea executarii silite incepute, pana la solutionarea prezentei contestatii la executare, stabilind totodata cuantumul cautiunii ce trebuie depus.

MOTIVELE CONTESTATIEI LA EXECUTARE SUNT URMATOARELE:

IN FAPT: Prin sentinta civila nr. …/.10.2009 pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia Comerciala- definitiva si irevocabila, investita cu titlu executoriu, instanta a dispus obligarea paratei S.C. …s.r.l.-reprezentata prin …- la plata sumei de 49.948.000 euro credit restant,
20.000 lei cheltuieli de judecata, catre intimata creditoare Societatea Bancara Renasterea Creditului Romanesc S.A. CREDIT BANK.
Datorita faptului ca debitoarea principala S.C. … s.r.l. nu si-a achitat sumele la care a fost obligata, intimata a inceput executarea impotriva noastra.
Astfel, prin “Somatia” nr. … primita in data de ….2009, executorul judecatoresc ne-a somat sa achitam noi sumele mentionate mai sus.

O prima chestiune pe care o invederam instantei de judecata este aceea referitoare la faptul ca sentinta nu ne este opozabila, avand in vedere ca acest litigiu s-a purtat numai intre intimata Societatea Bancara Renasterea Creditului Romanesc S.A. CREDIT BANK si S.C. … s.r.l., noi nefiind parti si nedispunandu-se obligarea noastra la plata sumelor pentru care s-a pornit executarea.
Mai mult decat atat noi am semnat un contract de ipoteca abia in anul 1995, consimtind sa garantam un imprumut in limita sumei de 50.000.000 euro.
Va rugam sa observati ca desi am semnat contractul de imprumut bancar care stipuleaza garantarea creditului prin ipoteca imobiliara, cu doua apartamente care nu sunt individualizate prin nici un element de identificare, este putin probabil ca noi sa fi fost de acord de fapt sa garantam acel imprumut deja existent.

In fapt, mai adaugam faptul ca institutia care a dispus executarea silita nu mai exista.

Curtea Suprema de Justitie a creat o practica in domeniu in sensul urmator: “contractul de credit bancar si contractul de ipoteca” (garantie reala) NU CONSTITUIE in actualele reglementari legale, titlu executoriu, conform art. 372 Cod de Procedura Civila, chiar daca partile au inscris o asemenea clauza in contract.
Societatile bancare isi pot recupera debitele prin actionarea in judecata a debitorilor (si a debitorilor personali) pentru obtinerea unei hotarari definitive, care se investeste cu titlu executor (deciziile nr. 209/22 septembrie 1996 si 129/1996 Curtea Suprema de Justitie-Sectia Comerciala- Buletinul jurisprudentei 1996).
Prin urmare, noi nu raspundem solidar cu S.C. …s.r.l. pentru debitul total.
Pentru a putea fi urmariti, noi, in calitatea noastra de creditori ipotecari, apreciem ca trebuie sa existe un titlu executor impotriva noastra pana la concurenta sumei de 50.000.000 euro suma cu care noi am consimtit sa garantam creditul acordat.
Ori, prin sentinta civila amintita noi nu am fost obligati la plata sumelor pentru care a fost inceputa executarea, iar in calitatea noastra de creditori ipotecari acest titlu nu exista si nu ne este opozabil.

O a doua chestiune se refera la faptul ca in raport de data la care a fost obtinuta sentinta civila ce constituie titlu executor si data la care se solicita inceperea executarii au trecut multi ani si prin urmare dreptul intimatei de a porni executarea s-a prescris, asa dupa cum prevad dispozitiile art. 6-7 din Decretul nr.167/1958 (acest punct de vedere va rugam sa il primiti in situatia in care veti respinge apararile noastre formulate mai sus)

Fata de aceste considerente va rugam sa admiteti contestatia la executare asa cum a fost formulata si sa dispuneti in consecinta.

IN DREPT : ne intemeiem contestatia pe dispozitiile art. 399-404 Cod de Procedura Civila si art. 6-7 din Decretul nr. 167/1958.
PROBE : in dovedirea contestatiei intelegem sa ne folosim de proba cu inscrisuri.

Citeşte restul postării şi comentează pe blogul lui Dan Popa

  © Blogger template 'Minimalist B' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP