Dan Popa: Cum a dat Ionescu o ţeapă unei bănci şi a mai dat-o şi în judecată - Bloguri economice

marți, 1 decembrie 2009

Dan Popa: Cum a dat Ionescu o ţeapă unei bănci şi a mai dat-o şi în judecată

In urma cu 4 ani, domnul Ionescu a obtinut un credit de nevoi personale de la banca X. Creditul a fost obtinut cu adeverinte false, desi dl. Ionescu lucreaza la o unitate militara si ar fi trebuit sa stie ce e ala fals. Practic, Ionescu si-a dublat din pix salariul ca sa se incadreze in pretentiile bancii.
Totul a fost ok, pana cand domnul Ionescu a fost prins. Nu si-a mai achitat ratele nici la creditul de nevoi si nici la alte institutii de credit. Acum tot Ionescu da banca in judecata pentru ca aceasta l-a raportat Biroului de Credit pentru inadverdenta in declaratii. Dl Ionescu a aflat si a cerut bancii sa`l scoata din evidentele Biroului de Credit. Banca nu l-a scos, asa ca acum cei doi se judeca. Procesul inca nu s-a incheiat.
Judecătoria …
Dosar nr. …/312/2009

DOMNULE PREŞEDINTE

Noi, Banca…, pârâtă în cauza sus menţionată, în contradictoriu cu reclamantul Ionescu…., prin avocat…în temeiul art.115 C.pr.civ, formulăm
ÎNTÂMPINARE
Prin care solicităm ca, urmare a dezbaterilor în fond şi a probatoriului administrat, să:
• Respingeţi ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantul Ionescu.
• Obligaţi reclamantul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces.
MOTIVE:

Prin argumentaţia construită în cuprinsul cererii de chemare în judecată, reclamanta apreciază că subscrisa am dispus înscrierea menţiunilor referitoare la “Declaraţie cu inadvertenţă şi sancţiuni înscrise de participant“ la Biroul de Credit în mod nejustificat. Apreciem că cererea reclamantului astfel cum a fost formulată, este netemeinică pentru următoarele motive:
După cum în mod corect a indicat şi reclamantul, în cursul anului 2004 acesta a contractat la noi un credit pentru nevoi personale. În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că adeverinţa de venit a fost întocmită cu date false. În această situaţie noi, în calitate de participant la Biroul de Credit aveam obligaţia de a raporta aceste date cu privire la inadvertenţe Biroului de Credit. În acest sens art. 4 alin 2 din Decizia ANSPDCP nr.105/2007 prevede: Participanţii au obligaţia de a transmite date exacte şi corecte către sistemele de evidenţă de tipul birourior de credit.
Prin cererea sa, reclamantul solicită obligarea pârâtelor la radierea din Biroul de credit a menţiunilor efectuate şi anume: Declaraţie cu inadvertenţă şi sancţiuni înscrise de participanţi, în legătură cu creditul contractat, motivată de faptul că acesta a fost scos de sub urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 290 şi 291 Cod penal, prin ordonanţa nr. …. din data de 05.09.2005.
Acest lucru este eronat deoarece prin ordonanţa amintită s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a reclamantului motivată de împrejurarea că faptele învinuitului nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 1.000.000 lei ROL.
Faptul că s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală nu înseamnă că nu s-a reţinut nici o vină în sarcina reclamantului pentru săvârşirea faptelor respective şi nici nu schimbă faptul că s-au prezentat date cu inadvertenţă pentru obţinerea unui credit.
În acest sens, în ordonanţa nr. …din data de 05.09.2005 s-a reţinut că cererea de emitere a unui card VISA CLASSIC pentru persoane fizice pe numele de Ionescu … a fost întocmită cu datele dictate de acesta. În cererea de emitere a cardului semnată de învinuit se menţiona în mod nereal că ar fi avut un salariu de 5.500.000 lei, când în realitate avea un venit de 2.886.524 lei. În aceeaşi zi, în vederea obţinerii unui card de creditare, învinuitul Ionescu… a încredinţat învinuitului Popescu…. cererea de emitere a cardului şi adeverinţa de salariu emisă de U.M 02.. Bucureşti, ce conţineau date nereale privind veniturile, pentru a le depune la bancă.
Mai mult decât atât datele referitoare la inadvertenţe sunt stocate în sistemele de evidenţă de tipul Birourilor de credit pe o perioadă de cel mult 4 ani de la data transmiterii lor de către participanţi conform art. 6 alin 2 din Decizia ANSPDCP nr.105/2007, motiv pentru care subscrisa nu are obligaţia de a solicita Biroului de Credit radierea menţiunilor efectuate în legătură cu creditul contractat pâna la împlinirea termenului prevăzut în decizia amintită.
Din analizarea înscrisurilor existente la dosar reiese faptul că reclamantul a înregistrat întârzieri în restituirea sumelor de care a beneficiat atât la subscrisa cât şi la alte instituţii de credit, ceea ce făcea ca el să fie raportat

În concluzie, condiţiile de raportare au fost îndeplinite în mod legal iar subscrisa aveam obligaţia de a face această raportare la Biroul de Credit SA, în calitate de participant la această bază de date iar Biroul de Credit avea obligaţia de a menţine datele referitoare la inadvertenţă ale reclamantului în sistemul de evidenţă.
Pentru argumentele sus arătate vă solicităm respectuos să respingeţi ca neîntemeiată acţiunea reclamnatului şi să dispuneţi obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată.

Citeşte restul postării şi comentează pe blogul lui Dan Popa

  © Blogger template 'Minimalist B' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP