Bogdan Glăvan: Cine s-a născut azi (4)? - Bloguri economice

duminică, 17 ianuarie 2010

Bogdan Glăvan: Cine s-a născut azi (4)?

În ziua de 17 ianuarie s-a născut economistul american George Stigler. Economist de orientare liberală, Stigler face parte din ceea ce se cheamă Chicago School (a studiat şi profesat la Chicago University) şi Public Choice School (pentru critica statului). A obţinut premiul Nobel în 1982 pentru studiile referitoare la efectele politicii de reglementare.

A arătat că reglementările sunt de obicei dăunătoare bunăstării societăţii, deoarece reprezintă produsul grupurilor de interese care ajung să “captureze” statul. Meritul lui este că a propus o perspectivă mai realistă asupra funcţionării guvernului – politicienii nu urmăresc binele general, ci acţionează ca nişte întreprinzători, tranzacţionând legi pentru voturi.

Această idee trebuie totuşi asumată cu precauţie, pentru că aruncă o conotaţie negativă asupra termenului întreprinzător. Folosirea expresiei “piaţă politică” camufleză deosebirea esenţială care există între funcţionarea pieţei (ca relaţie între proprietari) şi funcţionarea guvernului. Diferenţa dintre întreprinzătorul care produce shaorma şi „întreprinzătorul” care acordă privilegii salariale unui sindicat pentru a fi reales ministru este că primul sporeşte bunăstarea societăţii, în vreme ce al doilea nu (de fapt, redistribuţia reduce bunăstarea globală). În vreme ce primul prosperă oferind servicii cerute de comunitate, al doilea prosperă prin impozitare. În vreme ce primul îşi bazează activitatea pe calcul economic, inovare şi asumarea riscului, al doilea alocă subvenţii şi finanţează proiecte pe criterii pur politice, subiective, discreţionare.

Stigler s-a numărat printre profesorii lui Murray Rothbard – gigantul Şcolii Austriece de economie – la Columbia University, iar opiniile sale despre controlul preţurilor i-au stîrnit interesul lui Rothbard. Ulterior, acesta din urmă l-a criticat reproşându-i inconsecvenţa cu care îşi tratează subiectele (de exemplu, Stigler susţinea reforma politicii antitrust, Rothbard a militat pentru abolirea ei).

Iată două citate interesante:

„Falsa enciclopedie pe care o reprezintă în prezent cursurile introductive de economie în facultate nu îl învaţă pe student să gândească. Expunerea succintă a unui vast set de tehnici şi probleme îl lasă pe student fără logica economică elementară cu care să analizeze problemele economice pe care le va avea de înfruntat ca cetăţean. Studentul va memora câteva fapte, grafice şi recomandări politice, iar zece ani mai târziu va fi la fel de neinstruit în economie precum era în ziua în care a început şcoala.” (Stigler, Elementary economic education, 1963)

“Atât Smith cât şi înaintaşii şi urmaşii săi au fost preocupaţi doar să sfătuiască statul ce este bine să facă, respectiv ce nu este bine să facă. Asta am făcut şi eu la începutul carierei de economist. Foarte rar cineva s-a ocupat de sarcina diferită şi mai importantă – aceea de a explica cum funcţionează în realitate statul, de a descoperi care sunt factorii care determină politicile ce vor fi adoptate de către guvern.” (Stigler, Memoirs of an unregulated economist, 1988)

Citeşte restul postării şi comentează pe blogul lui Bogdan Glăvan

  © Blogger template 'Minimalist B' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP