Ion Radu Zilişteanu: ANAF a tranşat soarta microîntreprinderilor - Bloguri economice

vineri, 29 ianuarie 2010

Ion Radu Zilişteanu: ANAF a tranşat soarta microîntreprinderilor

După o perioadă destul de lungă de incertitudine, despre care scriam aici, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a tranşat problema impozitării microîntreprinderilor şi a obligativităţii depunerii de către acestea la administraţiile fiscale e unei declaraţii de menţiuni. În acest sens a făcut public comunicatul de presă nr.1090105/28.01.2010, pe care îl reproduc mai jos. Originalul îl puteţi vedea aici.

Contribuabilii plătitori până la 31.12.2009 de impozit pe venitul microîntreprinderilor devin, începând cu luna ianuarie 2010, plătitori de impozit pe profit.

Conform Codului de Procedură Fiscală şi urmare a modificării regimului de impozitare, aceasta categorie de contribuabili are obligaţia depunerii la organul fiscal a declaraţiei de menţiuni 010.

Pentru a evita aglomeraţia la unităţile fiscale, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis un ordin potrivit căruia organele fiscale vor modifica, din oficiu, vectorul fiscal pentru contribuabilii aflaţi în prezent în această situaţie.

Ca urmare, contribuabilii înregistraţi în evidenţele fiscale, la 31.12.2009 ca plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor nu trebuie să se prezinte la organul fiscal competent pentru depunerea declaraţiei de menţiuni 010.

Totodată, începând cu anul 2010 aceşti contribuabili nu mai beneficiază de derogarea privind declararea şi plata trimestrială a impozitelor şi contribuţiilor aferente veniturilor din salarii, acestea urmând să fie declarate şi plătite lunar.

Este greu de înţeles de ce a fost nevoie de o campanie mediatică puternică pentru ca diriguitorii finanţelor publice să facă aceste precizări, în loc să le prevadă în actele normative.

Citeşte restul postării şi comentează pe blogul lui Ion Radu Zilişteanu

  © Blogger template 'Minimalist B' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP