Dan Popa: Ce fraude constată departamentele de specialitate ale companiilor de asigurări? - Bloguri economice

duminică, 7 martie 2010

Dan Popa: Ce fraude constată departamentele de specialitate ale companiilor de asigurări?

Nu am sa fac prea multe comentarii, ci am sa ilustrez cu un raport intocmit de departamentul Anti-Frauda al unei companii de asigurari locale.

RAPORT
privind deficientele constatate

In urma controalelor efectuate de catre Dep. Anti – Frauda au fost identificate o serie de deficiente, dupa cum urmeaza:

1. Deficiente privind colectarea si depunerea sumelor incasate de la clienti
- incasarea primelor de asigurare de la clienti si nedepunerea lor in contul politelor de asigurare. O mare parte din primele de asigurare au fost incasate fara a se emite chitanta clientului;
- incasarea primelor de la clienti in baza calculatiei, fara a se emite polita si fara a se depune banii in casierie;
- nedepunerea primelor incasate de la clienti prin anularea doar a exemplarului rosu al chitantelor;
- alocarea gresita a primelor de asigurare, fara a se respecta consemnarile din borderourile de depunere;
- ratele de asigurare erau depuse cu mari intarzieri sau la aparitia daunei;

2. Deficiente privind gestionarea documentelor cu regim special

- chitante intocmite eronat de catre mandatari (lipsa datei, lipsa monedei de incasare, modificarea sau adaugarea ulterioara a datei cu pixul, adaugarea cu pixul a sumei pe exemplarul rosu al chitantei, adaugarea sau modoficarea cu pixul a numarului de contract pe exemplarul rosu al chitantei etc);
- descarcarea unui numar foarte mare de chitante care nu aveau inscrisa suma in litere;
- angajatii cu atriburii de vanzare isi imprumutau in mod frecvent documente cu regim special;
- eliberarea documentelor cu regim special numai pe baza de referat de necesitate si nu in baza bonurilor de consum;
- depozitarea intr-un spatiu neadecvat a documentele cu regim special, fapt ce permite accesul oricarui angajat la aceste documente;
- lipsa verificarilor gestionare periodice sau efectuarea acestora in conditii neconforme cu normele si circularele interne (verificarile gestionare se efectuau chiar si “telefonic”)
- existenta minusurilor in gestiunea documentelor cu regim special.

3. Deficiente in operatiunile de casierie si contabilitate

- incasarea primelor aferente politelor descarcate cu borderou de catre agenti/inspectori, nedepunerea acestora in casierie si neoperarea politelor in programul informatic;
- retragerea garantiilor agentilor reziliati in baza unor imputerniciri semnate in fals, in numele directorului de sucursala;
- retragerea sumelor destinate valorii de rascumparare, in numele clientilor, fara plata efectiva a acestora catre titularii de drept. In acest sens, se intocmea o dispozitie de plata care era semnata in fals;
- intocmirea dispozitiilor de plata in lei si operarea acestora in Registru de Casa in contul de euro;
- retragerea sumelor datorate cu titlu de commision din casierie (ex: comisioanele generate automat pentru agenti cu contract reziliat);
- plata dubla a comisioanelor, atat prin banca cat si prin casierie;
- plata dubla a restituirilor de prima;
- existenta minusurilor in casierie;
- amplasarea casei de bani intr-un spatiu neadecvat, fiind posibil astfel accesul oricarui angajat la aceasta;
- inregistrarea unui numar mare de plati prin casierie fara documente justificative;

4. Deficiente privind activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor

- nu se aplica in mod corespunzator punctele 4.1.2 “cerinte minime pentru identificarea clientilor”, 4.1.3 “documente obligatorii de retinut la dosarul politei” si 4.1.5 “pastrarea documentelor pentru identificarea clientilor” din Circulara 385/22.06.2007 referitoare la “prevenirea si combaterea spalarii banilor”;
- incasarea in numerar a sumelor mai mari de 10.000, respectiv 15.000 EUR (din data de 30.04.2008), si neraportatrea acestora catre Administratia Centrala.

5. Alte deficiente constatate

- neinformarea clientilor cu privire la scadenta ratelor de prima;
- neinformarea clientilor cu privire la situatia reala a contului politelor;
- incheierea politelor de asigurare de viata/generale in numele clientilor fara acordul acestora;
- Accesul tuturor angajatilor la Registrul si stampila de intrari-iesiri din cadrul sucursalelor;
- Atribuirea de drepturi de utilizare si operare in programele informatice neconforme cu atributiile stabilite prin fisele de post;

Concluzii si propuneri

Deficientele prezentate mai sus au condus la apartitia unui numare mare de cazuri de frauda, cazuri care au condus la deteriorarea imaginii …precum si a relatiei cu clientii sai. Pentru a reduce riscul aparitiei unor cazuri similare, trebuiesc luate masuri urgente, atat la nivelul Administratiei Centrale cat si la nivel Regional si de Sucursala, de corectare a deficientelor. Prin urmare, propunem urmatoarele:

Propunere
1 Documentele depuse spre descarcare nu vor fi acceptate daca nu sunt corect completate, fara adaugiri, stersaturi sau rectificari ulterioare

2 Verificarea prin sondaj a politelor reziliate sau care prezinta intarzieri la plata ratelor saudin portofoliul mandatarilor/angajatilor

3 Alocarea primelor de asigurare in conformitate cu borderourile de depunere (in cazul brokerilor). In cazul in care apar sume neelucidate platite de catre brokeri, inspectorul coordonator va solicita, in scris, explicatii suplimentare in vederea alocarii corecte a primelor de asigurare; corespondenta respectiva se va arhiva electronic si va fi pastrata pana la incetarea relatiei contractuale cu brokerul.

4 In cazul aparitiei, in mod repetat, a unor daune pe politele intermediate de catre brokeri, pentru care exista rate neachitate (desi clientul face dovada achitarii acestora) conducerea sucursalei este obligate sa informeze in scris Dep. Anti-Frauda.

5 Verificarea inopinata a casieriilor din sucursale cel putin o data pe luna in conformitate cu prevederile Regulamentului de casa

6 Verificarea inopinata a inregistrarilor contabile si a documentelor in baza carora s-au efectuat aceste inregistrari.

Citeşte restul postării şi comentează pe blogul lui Dan Popa

  © Blogger template 'Minimalist B' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP