Dan Popa: Guvernul a publicat declaraţia de intenţii. Îi spune program de convergenţă - Bloguri economice

miercuri, 24 martie 2010

Dan Popa: Guvernul a publicat declaraţia de intenţii. Îi spune program de convergenţă

Din Programul de Convergenta, publicat azi pe site-ul Finantelor. Din pacate, din cauza curateniei de Paste la care tocmai m-am dedat, nu pot face acum comentarii pe marginea lui. N-ar fi frumos sa ii las pe ceilalti balta, iar eu sa ma pun pe scris. Risc sa ma aleg si cu o matura dupa ceafa, ceea ce pe termen scurt imi poate provoca dezechilibre majore. Singurul lucru care mi-a sarit in ochi a fost lipsa de consistenta in privinta modului in care vede Guvernul iesirea din criza. O adunatura de intentii laudabile, exact ca si in programul precedent (despre care se spune dealtfel ca a fost elaborat intr-o forma mai optimista decat s-au dovedit a fi realitatile economice). Nu m-ar mira ca peste un an-doi sa se spuna si despre acesta la fel. Cateva pasaje:

“În prima parte a anului 2010, tendinţa de contracţie a activităţii economice va continua. Este posibil ca în primele 2 trimestre din anul 2010 creşterile reale ale produsului intern brut să fie negative, dar pentru anul 2010, cadrul macroeconomic previzionează ieşirea din intervalul negativ şi trecerea la o creştere moderată a produsului intern brut, în termeni reali, respectiv cu 1,3% faţă de 2009.

Creşterea şomajului în prima parte a anului va reduce venitul disponibil în gospodării, dar la nivelul anului 2010 se prevede majorarea numărului de salariaţi şi menţinerea puterii de cumpărare a populaţiei cu impact asupra reluării consumului gospodăriilor. Cheltuielile guvernamentale se vor restructura pentru a favoriza investiţiile publice şi a defavoriza cheltuielile de personal, în condiţiile ajustării deficitului bugetar.

În următorii 2 ani (2011 şi 2012), creşterea PIB urmează să se accelereze, odată cu intensificarea schimburilor comerciale externe şi a creşterii activităţii în toate sectoarele economice. Se aşteaptă ca produsul intern brut să crească cu 2,4% în anul 2011 şi cu 3,7% în anul 2012. Motorul creşterii îl va reprezenta cererea internă, din care formarea brută de capital fix va înregistra o schimbare de tendinţă începând cu anul 2011, respectiv se va majora cu 5,0% in 2011 şi 6,7% in 2012. La această estimare s-a avut în vedere creşterea surselor de finanţare a proiectelor aflate în derulare, îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene concomitent cu asigurarea finanţării din bugetul de stat sau a investiţiilor eligibile.

Din punct de vedere al dezvoltării economice, România deşi a recuperat în ultima perioadă o parte semnificativă din diferenţa faţă de media UE, se află încă mult în urma celor mai multe ţări europene.
PIB pe cap de locuitor exprimat în puterea de cumpărare standard (PPS) a fost de circa 47% din media UE 27 în 2008 şi se aşteaptă să depăşeasca 50% până în 2012. Plecând de la premisa încheierii recesiunii în anul 2010, se apreciază că exporturile de bunuri în acest
an se vor majora cu 3,5%, iar importurile de bunuri cu 4,2%. În acest context ponderea deficitului comercial FOB-FOB în PIB se va menţine la aceeaşi valoare ca şi cea înregistrată în anul 2009, respectiv 5,7%. Schimburile comerciale se vor relansa atât în spaţiul intracomunitar, cât şi cel extracomunitar. Astfel, exporturile intracomunitare si extracomunitare de bunuri se vor majora cu 3,3% si respectiv cu 4,1%, iar importurile intracomunitare si extracomunitare vor creşte cu 4,1% şi respectiv cu 4,4%.

Rata şomajului BIM de 8,4%, estimată pentru anul în 2009, se va îmbunătăţi începând cu anul 2010 şi va ajunge la 7,5% în anul 2011, respectiv 7,0% în anul 2012. După creşterea foarte mare a numărului şomerilor înregistraţi în anul 2009, se aşteaptă ca numărul acestora să scadă an de an, în condiţiile creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă. Pentru perioada următoare sunt prognozate scăderi ale ratei şomajului înregistrat până la 6,2% în 2012.

Rata inflaţiei se va reduce în anul 2010 faţă de sfârşitul anului 2009 la 3,5%, în timp ce media anuală se va situa la 3,7%.

O contribuţie semnificativă în temperarea presiunilor inflaţioniste poate veni din evoluţia cursului de schimb leu/euro în special dacă tendinţa de apreciere manifestată la începutul anului 2010 se va menţine. Corecţiile majore ale dezechilibrelor macroeconomice realizate în 2009, în special la nivelul deficitului de cont curent al balanţei de plăţi, creează premisele unei relative stabilizări a cursului de schimb faţă de principalele valute. Acest fapt determină temperarea în evoluţia preţurilor produselor din import, dar şi a produselor sau serviciilor autohtone ale căror preţuri sunt racordate la moeda europeană.

Scenariul macroeconomic de dezvoltare pe termen mediu prezentat în acest program diferă substanţial faţă de cel din ultima ediţie a Programului de Convergenţă, respectiv ediţia iunie 2009. Diferenţele dintre cele două programe sunt legate, în principal, de următoarele elemente care au fost luate în calcul:
-actualizarea datelor statistice pentru perioada 2007-2008;
-impactul negativ mai puternic în 2009 al crizei economice si financiare decât se aşteptase.
Astfel, scăderea reală a PIB, estimată pentru anul 2009, a fost mai mare decât estimarea din varianta precedentă cu 3 pp, respectiv 7,0% faţă de 4,0%, dar în structura cheltuielilor s-au înregistrat diferenţe semnificative. De asemenea anul 2010 este supus unor riscuri care nu sint deloc neglijabile, dar in mare masura mai echilibrate. Procesul de redresare ar putea fi mai amplu, dacă măsurile strategice vor contribui într-un mod mai eficient la consolidarea sistemului financiar şi la ameliorarea climatului de încredere sau dacă cererea la nivel mondial va creşte peste aşteptări. În aceste condiţii, pentru anul 2010 se prevede o majorare a PIB de 1,3% comparativ cu o majorare 0,1% în varianta anterioară. Aceasta tendinta continua si in 2011 cind prognoza prevede accelerarea activităţii economice faţă de anul precedent, dar amplitudinea creşterii economice se menţine la fel ca în ediţia precedentă şi anume la 2,4%.

Ediţia anterioară a Programului de Convergenţă a prevăzut un deficit bugetar de 5,1% din PIB în anul 2009, calculat pe baza bugetului aprobat de Parlament. Datorita evolutiilor economice dificile bugetul a fost rectificat în luna septembrie 2009 ţinta de deficit în baza cash stabilita prin acordul Stand by din septembrie 2009 fiind de 7,3% din PIB.
Conform datelor provizorii deficitul cash pe anul 2009 a fost de 7,2% din PIB si 8,0% din PIB conform ESA 95. Ca urmare a modificărilor intervenite a fost revizuit şi programul de reducere a deficitului stabilind anul 2012 ca limită de revenire sub nivelul de 3% din PIB.

Activitatea economică a avut o scădere accentuată la sfârşitul anului 2008 de la o creştere medie de 9% (trimestru/trimestru, anualizat) până la un declin de 13% în ultimul trimestru şi a continuat să scadă în cursul anului 2009. Declinul a fost determinat de contracţia cererii interne, în special a consumului, în condiţiile reducerii creditului bancar, încetinirii creşterii veniturilor şi deteriorării încrederii consumatorilor. În contextul revizuirii succesive a indicatorilor macroeconomici în sens negativ, deficitul bugetar a fost redimensionat prin două rectificari bugetare la 4,6% respectiv 7,2% din PIB potrivit metodologiei cash.
Prin programul bugetar revizuit Guvernul a propus realizarea unui echilibru între răspunsul pe termen scurt dat de politicile fiscale evoluţiei ciclice şi obiectivele de consolidare pe termen mediu.
Astfel o ajustare fiscală mai accentuată ar fi exacerbat recesiunea printr-o presiune suplimentară în sens descrescător asupra cererii interne, iar renunţarea la consolidare către ţinta de deficit de 3% din PIB pe termen mediu ar avea efecte negative asupra încrederii pieţelor financiare şi asupra perspectivelor de aderare la zona euro”

Citeşte restul postării şi comentează pe blogul lui Dan Popa

  © Blogger template 'Minimalist B' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP