Dan Şelaru: Cu smerenie privind spre HG 417 din 28 aprilie 2010 - Bloguri economice

sâmbătă, 12 iunie 2010

Dan Şelaru: Cu smerenie privind spre HG 417 din 28 aprilie 2010

Cu pioşenie în suflet am studiat site-ul Cultelor din România. Printre multe fapte bune învăţate am dat şi peste HG 417 din 28 aprilie anul curent. Din care cităm.

"ART. 1 - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", alineatul 59.12 "Susţinerea cultelor", din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 18.569 mii lei, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte.

ART. 2 - (1) Se aprobă repartizarea unor sume prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", alineatul 59.12 "Susţinerea cultelor", pentru unităţile de cult prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Sumele prevăzute în anexa nr. 1 se utilizează pentru destinaţiile stabilite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3 - Secretariatul General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.
"

Anexa 1 este mai lungă decât o zi de post şi conţine nici mai mult, nici mai puţin, decât 1334 de lăcaşe finanţate iar "alte sume" sunt de 54.569.000 lei. Un fleac de suplimentare de 13 milioane de Euro. Că avea Guvernul prisosinţă.

Dar dacă ne uităm la situaţia din fişierul Excel pe care smerita autoritate ni-l pune la dispoziţie vedem următoarele stadii ale dosarelor:Cu frică de blasfemie întreb, cum sunt finanţate cele fără dosar sau cu el incomplet, care-i taina acordării sumelor? Prin ce minune a aflat Ministerul Culturii şi Cultelor cum să împartă unora câte 1500 de lei iar altora câte 500.000 fără să vadă dosarul? Care merită şi care nu? Sau, cum în Bucureşti din 28 de lăcaşuri 10 sunt în Sectorul 3 şi 9 în Sectorul 6?

Dar eu, contribuabilul, o să-mi plec fruntea în faţa marii înţelepciuni şi o să las pentru alţii înţelegerea acestor taine administrativ - teologice. Că multe taine ne sunt interzise nouă, muritorilor de rând.

Amin! Să-ţi fie ruşine, Dinu Patriciu!

Citeşte restul postării şi comentează pe blogul lui Dan Şelaru

  © Blogger template 'Minimalist B' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP